TURAR OG AKTIVITETAR
2024

Innhold

Tur til Sletteliberga – søndag 14. april
Lifjell på langs – søndag 17. mars
Breisås på langs – søndag 2. juni

Breisås på langs – søndag 2. juni

Mot Lifjell frå Breisås. Foto: Arne W Hjeltnes.

Søndag 2. juni arrangerer Bø Turlag tur over heile Breisås på langs frå Holteheia til bustadfeltet i Breisås. Vi møter fram ved Heradshuset klokka 9 og tar maxitaxi til Laug på Holteheia aust for Lunde kyrkje. Vi startar nordover på god sti til det vakre tjørnet Kroktjønn og vidare til plassen Rønningen med flott utsikt over Gangsjå. Vidare går vi nordover og ned i Løkjedalen. Her tar vi vegen mot vest eit par kilometer før dagens lengste stigning tar oss heilt til toppen av Griseryggen. Her blir det hovudpause.
Vidare attende til Bø tar vi stigen på austsida av Raudmyrane til Skrotteputten og ned Midlingløypa til bustadfeltet i Breisås.

  • Turlengde: om lag 13 km.
  • Samla stigning: om lag 450 m.

Betaling og påmeldingsfristar

Pris for medlemmar av Bø turlag og studentar kr 150, barn/ungdom u/18 år kr 100 og andre kr 200 (feil pris i Bø Blad: 300).

  • Vippsbetaling: 568923 (Arrangement): Frist 30.5. kl 22.00, og hugs å skrive tlf nr!
  • Bank: 2630.07.03118: Frist 29.5., og hugs å skrive namn og tlf nr!

Eventuell tilbakebetaling på Vipps for dei som ikkje får plass på turen skjer etter at turen er ferdig. Etter påmeldingsfristen vil vi ikkje betale tilbake deltakaravgift, unntatt ved avlysing, eller at vi får fylt opp den ledige plassen.

Turleiar

Bjørn Steen, 99395664 , bjsteen49@gmail.com

Tur til Sletteliberga – søndag 14. april

På Sletteliberga. Foto: Arne W Hjeltnes.
Fin sti på ei stor, brei fjellhylle. Foto: Arne W Hjeltnes.

Vårtur til Sletteliberga med turlaget. Dette er ein kort, lett tur på ganske flat traktorveg. Sletteliberga er ei stor og brei fjellhylle og byr på nydeleg utsikt over bygda. Turlaget ordnar bål. Ta gjerne med bålmat. Sidan sol og vind kan gjere lyngen i furuskogen knusktørr, kan vi ikkje fyre opp bål.

Turlaget serverer kaffe og saft, samt arrangerer enkle konkurransar, som ein kan delta på.

Møt ved heradshuset/Bø torg for samkøyring kl 1030, eller møt direkte på parkeringsplassen Innleggen øvst i Liheia kl 1100.

Turleiar er Kjersti H Kvammen
tlf.: 97 73 81 83


Lifjell på langs – søndag 17. mars

Hollane mot Røysdalsnuten. Foto: Arne W Hjeltnes.

Skitur Grimås – Hollane – Jønnbu. Krevjande høgfjellstur på 25 km.  

Vi set opp maxitaxi frå Jønnbu kl. 08.45 via busstopp Bøgata (ved Bø Blad/kommunehuset) kl 0905. Det er høve til å gå på maxitaxien langs bussruta. Viktig: Skriv påstigningsplass, når du betaler. (det er lurt å ha eigen bil/samkøyring til/frå Jønnbu for heimtur)

Løypemaskin køyrer over fjellet laurdag. Det er stikka løype frå Grimås til Jønnbu, så det blir høve til å gå i eige tempo og bruke dagen over fjellet.

Turen byr på eventyrleg vinterlandskap og nok oppover- og nedoverbakkar til alle.  Vi tar oss god tid og tar pausar, når vi treng det. Lunsjen kan etast på Hollane seter.

Ta med godt med mat og drikke og det du elles treng til ein utedag på Lifjell. Vel tilbake på Jønnbu er det mogleg å runde av med middag på Lifjellstua.

Bø Turlag på veg mot Blomtjønnan. Foto: Arne W Hjeltnes.

Dersom du vil gå saman med turleiar over fjellet, så gi beskjed om dette til turleiar på Grimås parkering. Alle andre går på eige ansvar.

NB! Atterhald om dårleg vêr.

Vel møtt til ein flott høgfjellstur med Bø Turlag!

Deltakaravgift

Pris for medlemmar av Bø turlag og studentar kr 175, barn/ungdom u/18 år kr 100 og andre kr 300.

Betaling og påmeldingsfristar

Vippsbetaling: 568923 (Arrangement): Frist 14. mars kl 2200, og hugs å skrive tlf nr og påstigningsplass!

Bank: 2630.07.03118: Frist 13. mars, og hugs å skrive namn, tlf nr og påstigningsplass!

Eventuell tilbakebetaling på Vipps for dei som ikke får plass på turen, skjer etter at turen er ferdig. Etter påmeldingsfristen vil vi ikkje betale tilbake deltakeravgift, unntatt ved avlysing, eller at vi får fylt opp den ledige plassen.

Turleiar: Dag Willy Mæland, 97430908 , dagwillymeland@gmail.com