Rusletur kvar tysdag

Fem organisasjonar samarbeider om tilbodet: Nasjonalforeningen Oterholt Helselag, Bø og Sauherad Røde kors, Bø og Sauherad Revmatikerlag, Aktive eldre og Bø Turlag. Rusleturane starta opp fyrste gang tysdag 2. mai 2017. 

  • Vi inviterer til rusleturar kvar tysdag kl 11.00. 
  • Gullbring blir møteplass både før og etter turen.
  • Les meir …. 

Kl 11.00 Oppmøte i Gullbring
Deltakarane får orientering av turvert om ulike rundturar og opplegget for rusleturane. Sjå kartet som gir oversikt over Evjudalen og nærområde. Deltakarane legg ut på turar, aleine eller i små grupper. Turverten kan vise veg der det trengst.

Kl 12.00 Innkomst i Gullbring
Sosialt samvær for dei som ønskjer det. Deltakarane ordnar seg sjølv med kaffi og mat.