Rapport frå tur

Rapport frå turleiar etter at turen er gjennomført.

Dette er ein rapport med tanke på årsmeldinga og ev. tips til neste år.