Rapport frå tur

Rapport frå turleiar etter at turen er gjennomført

Dette er ein rapport med tanke på årsmeldinga og info på Facebook.