Turområde Breisås

Informasjon på oppslagstavle ved parkeringsplass.

Søraust for Bø ligg det store høgdedraget Breisås. Dette er turområde for både Bø Turlag og Gvarv Turlag. Vide lysopne og attraktive furuskogar dekker særleg dei øvre delar av åsen, meir tett granskog og lauvskog i dei lange mjuke liene liene ned mot bygda. Her er det lett å gå i lange slake motbakkar, omlag 250 høgdemeter frå parkeringsplassane. Mot Sauherad sida av åsen er liene mykje brattare. Oppe på ryggen av Breisås blenkjer små og store vatn som fristande turmål. Åstjønn og Store og Vesle Damtjønn byr på fine badeplassar.  

Frå parkeringsplassane ved Studentheomen og Øvre Breisås har Bø Turlag merka ein hovudsti til Holmetjønn, Store Damtjønn og Åstjønn. Til sommaren 2024 vil vi sette opp kart i alle stikryss til merka sti og skilt som viser vegen til turmål og parkering. Sjå kartet (klikk på bildet Karttavle). I tillegg fører fleire blåmerka stier til Griseryggen lengst sør på åsen og ned til Gvarv og Årnes på austsida av Breisås. Frå Studentheimen kan du ta ein liten rundtur i Håsårudhåtten kulturminnefelt. Her får du informasjon om gravhauger, holveger, kolgroper og kolmiler. Det er eit stort nettverk av umerka stiar, særlig rundt Beisås bustadfelt Om vinteren blir det køyrt opp skiløyper med snøskuter.

Turområdet er lett å nå til fots, med sykkel eller buss. Kort veg frå Bø sentrum.

Vegen fram til to parkeringsplassar i Breisås bustadfelt

Studentheimen

Frå Bø sentrum (rundkøyring) følgjer du først riksveg 359 mot Lunde. Ved jernbanestasjonen (430 m) tar du av til venstre over jernbanen mot Breisås på Bordvegen.  Følg Bordvegen og deretter Venåsvegen fram til parkeringsplassen ved studentheimen i Breisås (inn til høgre på stor parkeringsplass), 1.8 km frå sentrum.

Øvre Breisås

Køyr vidare på Venåsvegen (se over) og inn på ny skogsbilveg rett fram i krysset der Konglevegen tar av til høgre. Følg skogsbilvegen fram til parkering Øvre Breisås, 2.5 km frå Bø sentrum. Vegbom bak parkeringsplassen.

Håsårudhåtten kulturminnefelt

Spinnhjulet kulturminnesti

Kulturminnefeltet ligg lengst nede i Breisås. Frå parkeringsplassen ved Breisås Studentheim kjem du fram til kulturminnestien «Spinnehjulet» med gravfelt, kolmile, kolgroper, holvegar og Bordvegen. Klikk på spinnehjulet for å lese meir om Håsårudhåtten kulturminnefelt.

Kart

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Klikk på dei to kartbildene under…..

Informasjonstavler ved parkeringsplassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her (klikk på bildet) eller skriv ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere rundt i web-kartet og sjå på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.