Turområde Bøelva

Informasjon på oppslagstavle ved parkeringsplass.

Turområdet omfattar elvestrekningen frå Oterholtbrua til Gåra bru. Her er det merka stiar på begge sider av elva. Stort sett flatt terreng og lett å gå – omtrent heile året. Du kan gå på brei sti/veg omtrent heile vegen frå Oterholt til Gåra bru på nordsida av elva. Mellom Oterholt og Folkestadbrua finn du mange kulturminne frå den gongen dette var Bø sentrum. Vi kaller det for Kulturstien. Kulturminna er godt dokumentert på Turkart Midt-Telemark. Populære badeplassar finn du ved Kvennøya, Vaskarbergja og Gåra bru. Turområdet er lett å nå til fots, med sykkel eller buss. Kort veg frå Bø sentrum. Meir informasjon om natur og kultur på plakaten som står ved ein parkeringsplass. (Klikk på bildet merka «Plakat»)


Vegen fram til parkeringsplassane

For dei som vil bruke bil, er det parkeringsplassar både ved Oterholtbrua, Folkestadbrua og Gåra brua.
Parkeringa ved Bø Museum på Oterholt er utgangspunkt for «Kulturstien». Etter 0.4 km frå rundkøyringa i Bø sentrum vestover på Seljordsvegen, svingar du til høgre mot Oterholt ved Circle K, til saman 2.7 km.
Parkeringa ved Folkestadbrua er utgangspunkt for «Kulturstien » vestover til Bø Museum og Oterholt. Og stien austover går langs elva til Gåra bru. Frå rundkøyringa i Bø sentrum køyrer du 1.7 km på Folkestadvegen mot Notodden.
Parkeringsplassen ved Gåra bru på Grivimoen når du på Valenvegen, knapt 2 km frå Bø sentrum. Fin rasteplass ved Bøelva.

Kart 

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Vi har også prøvd å lage vintergåløype på delar av Kulturstien. Men snøen ser ut til å svikte oss dei seinare åra. Les meir…
  • Klikk på dei to kartbilda under…..

Informasjonstavler ved parkerings-plassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her (klikk på bildet) eller skriv ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere rundt i det interaktive web-kartet og sjå på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.