Styret og nemder i Bø Turlag

Faste oppgåver gjennom året

Årshjul: Les meir…

Varden på Bryggefjell markerte 20 år jubileum for Bø Turlag i 1996. Foto: Arne W Hjeltnes.

Styret

Arne William Hjeltnes (leiar)

 • Administrator av digitale turkart og kartdatabase
 • Administrator for heimeside
 • Administrator for medlemsregisteret
 • Administrere turforslag på UT.NO
 • Friluftslivspolitikk saman med Synne og Kirsten
 • Drift av turområda saman med Bjørn Steen
 • Kontakt med «Aktive eldre»
 • Administrere og deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:   awhjeltnes@outlook.com  
Tlf.: 46 45 18 50

Jarle Tyvold

 • Økonomi, kasserar
 • Vedlikehalde medlemsregister med kontingent, Bømarsjen og Turknappen
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:  jarle@uteskole.no   
Tlf.: 92 44 82 85

Synne Blomquist

 • Sekretær
 • Årsmelding
 • Registrering av styret i Brønnøysundregisteret etter årsmøtet
 • Redaktør for Facebook og Instagram i samarbeid med Margit Helga Thoen
 • Redaktør av heimeside
 • Friluftslivspolitikk saman med Arne og Kirsten
 • Administrere turprogrammet

Kontaktinfo: synnesb@online.no     
Tlf.: 93 20 30 63

Bente Drtina

 • Tilrettelegge for Rusletur i samarbeid med tre andre lag
 • Tilrettelegge for Trilletur
 • Kontakt med Barnas Turlag
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo: bdrtina@hotmail.com   
Tlf.: 41 85 33 02

Guro Lepperød

 • Følge opp turprogrammet
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo: guro.lepperod@vtfk.no 
Tlf.: 90 86 19 83 

Bjørn Gunnar Steen

 • Organisere drift av turområde
 • Organisere dugnadsgruppa
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo: bjsteen49@gmail.com

Varamedlem i styret

Halvor R Gåra 

 • Leiar av Turknappnemda
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:  halgaara@online.no  
Tlf.: 90 56 29 53

Bjørg Kaasa

 • Fast vikar for sekretær
 • Halde oppsyn med lagerrommet på Bekkevold i 3. etasje
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:  bjorgkaasa@hotmail.com 
Tlf.: 90 17 41 77

Kirsten Wielandt Houe 

 • Friluftslivspolitikk saman med Arne og Synne
 • Støttefunksjon til arrangementer og møte
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:  kwhoue@gmail.com 
Tlf.: 41 12 34 82  

Gunhild (Aakvik) Gåra

 • Støttefunksjon til arrangementer og møte
 • Oppsyn med materiell i kasse på Brukås sport
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:   gunhildgaara@yahoo.no 
Tlf.: 97 99 43 05  

Turknappnemd

Halvor Gåra (leiar)
Kontaktinfo:  halgaara@online.no   Tlf.: 90 56 29 53

Håvard Hogstad Erikstein
Kontaktinfo:  h_hogstad@hotmail.com     Tlf.: 97 69 28 00

Tove Kristoffersen
Kontaktinfo: tove.m.kristoffersen Tlf.: 99 26 29 34

Åse Egeland
Kontaktinfo: Tlf.: 905 87 243

Vedlikehald av turområde

To i styret organiserer vedlikehald av turområda til Bø Turlag. Ein eller fleire personar har vedlikehaldansvar i turområda.
Personar med ansvar for vedlikehald av turområda:

Representantar i Bø Løypelag

Einar Fagerås 
Øystein Nordskog

Revisor

Jan Lepperød 

Valkomite

Ingrid Askildt (leiar)
Sindre Flø
Torgeir Hefre