Styret og nemder i Bø Turlag


Faste oppgåver gjennom året

Årshjul: Les meir…


Styret

Varden på Bryggefjell markerte 20 år jubileum for Bø Turlag i 1996. Foto: Arne W Hjeltnes.

Arne William Hjeltnes (leiar)

 • Administrator for heimeside
 • Administrator for medlemsregisteret, teknisk del
 • Administrator av digitale turkart og kartdatabase
 • Friluftslivspolitikk saman med Synne og Åse
 • Drift av turområda saman med Bjørn Steen
 • Kontakt med «Aktive eldre»
 • Administrere turforslag på UT.NO
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:   awhjeltnes@outlook.com  
Tlf.: 46 45 18 50

Jarle Tyvold (kasserar)

 • Økonomi
 • Vedlikehalde medlemsregister med kontingent og Registrering av Bømarsjen
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:  jarle@uteskole.no   
Tlf.: 92 44 82 85

Synne Blomquist (sekretær)

 • Årsmelding
 • Registrering av styret i Brønnøysundregisteret etter årsmøtet
 • Redaktør for Facebook og Instagram i samarbeid med Margit Helga Thoen
 • Friluftslivspolitikk saman med Arne og Åse
 • Utforme turprogrammet og informasjonsbrosjyre.

Kontaktinfo: synnesb@me.com    
Tlf.: 93 20 30 63

Åse Egeland

 • Friluftslivspolitikk saman med Arne og Synne
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo: Åse Egeland egeland.aase@gmail.com  
Tlf.: 90 58 72 43

Bjørn Gunnar Steen (turområdeleiar)

 • Organisere drift av turområde i samarbeid med Arne
 • Organisere dugnadsgruppa
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo: bjsteen49@gmail.com
Tlf.: 99 39 56 64

Bjørg Kaasa (styremedlem)

 • Oppsyn med lagerrommet i Gamleveg
 • Kontaktperson for Rusletur i samarbeid med tre andre lag
 • Kontaktperson for Trilletur
 • Fast vikar for sekretær
 • Deltar i turprogrammet

Kontaktinfo:  bjorgkaasa@hotmail.com 
Tlf.: 90 17 41 77

Kjersti Kvammen  (styremedlem)

 • Følgjer opp turprogrammet gjennom året saman med sekretær
 • Støttefunksjon på møter ol.

Kontaktinfo:  khkvammen@hotmail.com  
Tlf.: 977 38 183


Turknappnemd

Turknappen er avslutta i 2023

Vedlikehald av turområde

To i styret organiserar vedlikehald av turområda til Bø Turlag. Sjå over.

Ein eller fleire personar har vedlikehaldansvar i turområda. Sjå under:

Representantar i Bø Løypelag

Einar Fagerås 
Øystein Nordskog

Revisor

Jan Lepperød 

Valkomite

Torgeir Hefre (leiar)
Halvor R Gåra
Live Semb Vestgarden