Utdeling av info. materiell på dugnad

Inndeling av gamle Bø kommune. Her ser du område 1.

14 kart avgrensar 14 delområde innafor gamle Bø kommune. Karta er berekna på utdeling av informasjonsmateriell som ein dugnadsjobb i laget. Tal for postkasser (husstandar)  er basert på utlevering av turprogrammet dei siste åra.  

Du kan laste ned kart som viser områdeavgrensinga. Karta har høg detaljering. Gi gjerne tilbakemelding om uheldig grensedraging mellom områda til Arne W Hjeltnes.

Andre lag kan fritt nytte opplegget vårt.

Område 1 –  Brekkegrenda Verpe

96 postkasser, kontrollert i 2020. – Sjå kart….

Område 2  Ulvenes og Skoe

90 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 3 – Vreimsida

70 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 4 – Liheia og Østerliheia

222 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 5 – Forbergåsen

100 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 6 – Bø Sentrum sør og Nordbøåsen

325 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 7 – Langåshaugen og Sisjord

340 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 8  – Gamleveg – Sandvoll

293 postkasser, Kontrollert 2019. –  Sjå kart….

Område 9 – Folkestad

217 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 10 – Vatnar

95 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 11 – Valen (ikke Hørte)

76 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart

Område 12 – «Baksølet» og Flatin

138 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 13A  – Breisås nord

305 postkasser, Kontrollert 2019. –  Sjå kart

Område 13B –  Breisås sør

331 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….

Område 14 – Eikjabygda

115 postkasser, Kontrollert 2020. –  Sjå kart….