Utdeling av info. materiell på dugnad

Eksempel. Her ser du en av avgrensingene, område 1.

16 kart avgrensar 16 delområde innafor gamle Bø kommune. I tillegg Brekkegrenda i Seljord og Hørte (i gamle Sauherad). Karta er berekna på utdeling av informasjonsmateriell som ein dugnadsjobb i laget. Tal for postkasser (husstandar)  er basert på utlevering av turprogrammet dei siste åra.  

Du kan laste ned kart som viser områdeavgrensinga. Karta har høg detaljering. Du kan altså studere detaljar på denne nettsida som ikkje er godt synleg på papirkopi. Gi gjerne tilbakemelding om uheldig grensedraging mellom områda til Arne W Hjeltnes.

Andre lag kan fritt nytte opplegget vårt.

Område 1 –  Brekkegrenda Verpe

 • 96 postkasser, kontrollert i 2020. – Sjå kart….

Område 2  Ulvenes og Skoe

 • 90 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 3 – Vreimsida

 • 70 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 4 – Liheia og Østerliheia

 • 222 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 5 – Forbergåsen

 • 100 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 6 – Bø Sentrum sør og Nordbøåsen

 • 325 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 7 – Langåshaugen og Sisjord

 • 340 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 8  – Gamleveg – Sandvoll

 • 293 postkasser, kontrollert i 2019. –  Sjå kart….

Område 9 – Folkestad

 • 217 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 10 – Vatnar

 • 95 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 11 – Valen (ikke Hørte)

 • 76 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart

Område 12 – «Baksølet» og Flatin

 • 138 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 13A  – Breisås nord

 • 305 postkasser, kontrollert i 2019. –  Sjå kart

Område 13B –  Breisås sør

 • 331 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 14 – Eikjabygda

 • 115 postkasser, kontrollert i 2020. –  Sjå kart….

Område 15 – Hørte