Finn fram i Midt-Telemark på mobilen

Her viser vi tre ulike måter å få tilgang til våre ny-kartlagte stier og traktorveier.
Ta med et Interaktivt kart ut på mobilen din!
God tur!

1) Kart-app: ArcGIS Field Maps

Du kan navigere i turkartet vårt med GPS: «Turkart Midt-Telemark«. Alle objekt i kartet er klikkbare og viser informasjon. Merka sti, umerka sti og traktorvei er oppdatert fra 2020 til 2023. Disse stiene og traktorvegene finner du bare innenfor turområdene til Gvarv Turlag og Bø Turlag og viktige nærturområder i gamle Bø kommune, Hørte og Gvarv.

  1. Last ned og åpne appen på mobilen. Appen heter: ArcGIS Field Maps.
  2. Logg ikke på.
  3. Deretter – søk på turkartet vårt: «Turkart Midt-Telemark«.

Legg merke til at du ikke kan søke på våre turmål i appen, men bare på «Sted eller adresse» i Norge.
Vår variant av turkartet beregnet på nettleser, har bl.a. denne søke-muligheten og flere andre verktøy. Åpne dette kartet.

Du kan og bruke kartet i appen uten mobildekning

Klikk på de tre prikkene til høyre for kartet: «Turkart Midt-Telemark«.

  1. Velg: Legg til Frakoblet område.
    NB! Velg velg bare det lille kart-området som du trenger – for å spare nedlastingstid og lagringsplass.
  2. Vi anbefaler: Detaljnivå 1: 2500.
    NB! Lavere verdi verdi medfører unødvendig mange detaljer (eksempel 1m høydekoter) og derfor veldig store kart (nedlastingstid og lagringsplass).

NB! Februar 2024 -versjonen av programvaren har en ny feil som medfører at alle stier og traktor-veier vises med samme type blå strek.
Vi håper at juni-versjonen retter opp dette.

Universitetet her i Bø eier rettighetene til ArcGIS kartverktøyet.
Arne W Hjeltnes har tilrettelagt ulike kart for Bø Turlag i appen.

3) Våre stier finner du også på mange andre apper

Det er mange ulike nasjonale apper å velge mellom, men ikke bruk Google Maps utenfor byer og tettsteder. Vi nevner kun to gode alternativ: UT.no og Norgeskart Friluftsliv. Alle merka stier til de to turlaga er tilgjengelig. Men umerka sti og traktorvei er delvis utdatert på disse to appene (pr. 2023). Men Kartverket jobber med å få våre registrerte stier og traktorveier inn i de nasjonale databasene – som på denne måten blir tilgjengelig for alle. Men Kartverket jobber dessverre seint.

Du kan og bruke kartet i appen uten mobildekning
UT.NO 

Last ned kartet på din brukerprofil i UT.no.
De ulike detaljeringsnivå i kartet må lastes ned til telefonen ved å panorere og zoome ut og inn til den detaljering du ønsker – på alle deler av det området du er interessert i.

Norgeskart Friluftsliv

1) Last først ned bakgrunns-kartet på ikonet «Kart og kartlag», fanen «Bakgrunnskart». Du må velge hvilke bakgrunnskart du skal lase ned, feks «Norge topografisk»
2) Etterpå må kartlag (som f.eks. skiløyper og/eller stier) lastes ned separat ved å panorere og zoome inn og ut til den detaljering du ønsker – på alle deler av det nedlasta bakgrunnskartet hvor du trenger skiløyper og/eller stier (i vårt eksempel).
3) Slå på kartlag i fanen «Kartlag». Under denne fanen er det mange spennende kartlag å ta med ut. Du kan slå de av og på (se fanen Kartlag) – også etter at de er lastet ned.

Ny kartlegging av stier og traktorveier

Klikk på bildet for å se kartet.

Alle merka og umerka stier og traktor-veier er kartlagt på nytt fra og med 2020 i turområdene til Bø Turlag og Gvarv turlag Det samme gjelder en rekke nærturområder innenfor gamle Bø kommune, Hørte og Gvarv. De stiene og traktorveiene som ikke lenger eksisterer eller ligger feil i marka, er fjernet fra kartet. Og mange nye er lagt inn.

Kartet (klikk på kartbildet til høyre eller over), viser de områdene som er kontrollert i marka. De er markert med lilla områdeavgrensing på kartet. Klikk på områdene på kartet og du ser kartleggingsår. Zoom inn i kartet med «+» verktøyet 3 ganger). Da får du etter hvert også se alle stiene og traktorveiene som er kartlagt/oppdatert i marka.

Vi samarbeider med Kartverket slik at stiene og traktor-veiene blir overført til nasjonale kartdatabaser. Da blir de etter hvert tilgjengelig for alle som utvikler kart i apper og trykte papirkart.