Finn fram i Midt-Telemark på mobilen

Ta med det digitale turkartet til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut i marka på mobilen din – med merka sti, umerka sti og traktorvei som er oppdatert fra og med 2020. GPS-punktet i kartet viser kor du er.

Turkartet på mobiltelefon
Turkart på mobiltelefon
  1. Naviger til denne sida med mobiltelefon.
  2. Klikk på QR-kode bildet eller Åpne turkartet. Eller åpne turkartet på vanlig måte med fotoapparatet på QR-bildet.
GPS verktøy

Når du trykker på verktøyknappen (se til høyre), finner det blå GPS-punktet posisjonen din på kartet der du er – kontinuerlig. Du må deaktiver GPS (trykk en gang til på verktøyknappen), for å kunne zoome ut og inn i kartet.
NB! Svar «Tillat» når du får spørsmål om «arcgis.com vil bruke stedet der du er nå«. Ellers virker ikke GPS.

GPS virker ikke

Kartet er ikke en frittstående app, men åpnes direkte i nettleseren på mobilen. GPS’n virker bare hvis PERSONVERN innstillingen til nettleseren tillater dette. Dette skjer hvis du svarer «Ikke tillat» på spørsmålet over.

Slik bestemmer du personvern til Stedtjenester/Posisjon:

iPhone telefon: Slå opp på: Innstillinger | Personvern | Stedstjenester.
Slå på Stedstjeneste og slå på for Safari nettleser: «Når appen er i bruk» (hvis det er Safari nettleser du bruker)

Android telefon: Slå opp på: Innstillinger | Apper | Samsung Internett | Tillatelser | Posisjon.
Slå på: «Bare tillat når appen er i bruk». (hvis det er Samsung Internett nettleser du bruker)

Ny kartlegging av stier og traktorveier

Ny kartlegging av merka og umerka sti og traktorveg.

Alle merka og umerka stier og traktorveier er kartlagt på nytt fra og med 2020. I år jobbes de på Lifjell. De stiene som ikke lenger eksisterer eller ligger feil i marka, er fjernet fra kartet. Og mange nye er lagt inn.

Kartet  til høyre (klikk på kartbildet) viser de områdene som er kontrollert i marka. De er markert med lilla områdeavgrensing på kartet. Klikk på kartet og du ser kartleggingsår. Zoom inn i kartet med «+» verktøyet 3 ganger (se øverst til venstre i skjermbildet). Da får du etter hvert også se alle stiene og traktorveiene som er kartlagt/oppdatert i marka. Se på kartet.

Vi samarbeider med Kartverket slik at stiene og traktor veiene blir overført til nasjonale kartdatabaser. Da blir de etter hvert tilgjengelig for alle som utvikler kart i apper og på trykte papirkart.

Våre stier finner du også på andre apper

Det er mange ulike apper å velge mellom, men ikke bruk Google Maps. Vi nevner kun to gode alternativ. Alle merka stier til de to turlaga er tilgjengelig. Men umerka sti og traktorvei er delvis utdatert på disse to appene:

  • Norgeskart Friluftsliv
  • UT.NO