Turområde Folkestadåsane

Plakat på oppslagstavle på parkeringsplass.

Folkestadåsane er namnet på dei låge skogåsane mellom Folkestad-grenda og Hørteelva. Åsane har glissen furuskog, flate berg, runde åsryggar, store myrar og to fine tjønnar. Høgdeforskjellane er små. Dei lettgåtte stiane gjer dette til eit turområde som passar for alle, både liten og stor, gammal og ung. Når snæen ikkje ligg for tjukk, kan du bruke stiane heile året. Turområdet er lett å nå til fots, med sykkel eller buss. Det er kort veg frå Bø sentrum. Klikk på bildet til høgre for å sjå på plakaten som står ved ein parkeringsplass.


Vegen fram til parkeringsplassane

Avstanden frå Bø sentrum (rundkøyring) er ca 4.9 km til parkering ved Telemarkshallen og 3.9 km til Mogan. Følg først Folkestadvegen mot Notodden – mot nord. Etter 3.5 km ved avkøring til Hellestad Sandtak må du velje mellom dei to parkeringsplassane. Parkering ved Mogan til høgre eller rett fram til Telemarkshallen. (100 m forbi hallen.)

Kart

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Klikk på bilda av karta under for å sjå på karta.

Informasjonstavler ved parkeringsplassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her eller skrive ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere deg rundt i web-kartet og se på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.