Vedlikehald av turområda

Bø Turlag held vedlike 12 turområde med over 135 km merka stiar. Ein eller fleire personar vedlikeheld eit turområde. Ein dugnadsgjeng trår til når større oppgåver skal gjerast. Vi samarbeider med Gvarv Turlag, Notodden Turlag og Seljord Turlag der turstiane møtast. Laget er medeigar i Bø Løypelag som bl.a. kjører opp Vihusløypa og skiløypene nede i bygda. Lifjell Løypelag held ved like skiløypene på Lifjell.

Hovudformålet med merking av stiar i skog og fjell er å leggje til rette for at turfolk skal kjenne seg trygge i naturen og ta seg trygt fram til turmålet og tilbake. Turlaget ønskjer også å ta vare på gamle ferdselsårer ved å rydde dei etter behov. Enkelte område i kommunen bør liggje urørt utan merka stiar. Da er det opp til vandraren sjølv å finne vegen og målet.

Informasjonen på denne sida er laga med tanke på dei frivillige som jobber i turlaget.
Dei merker og rydder stiane, set opp skilt i stikryssa og plakatar på parkeringsplassane.

Innhald

Bjørn Steen og Arne W Hjeltnes koordinerar arbeidet i turområda.
Kontaktinformasjon, sjå heimesida under: Styret og nemnder

Viktige rutiner
Ansvarleg person og turlag
Dugnadsgjeng
Sett opp informasjon- og kartplakatar
Sett opp enkle plakatar innbakt i plast
Bestill nye retningsskilt i stikryss
Finn grunneigar til stiar
Postkasser på turmål
Retningsliner for merking av turstiar
Lagerrom


Viktige rutiner

Innkjøp av utstyr og maling

Vi skiller mellom prosjekt og drift. Driftsutgifter er knytta til dagleg vedlikehald i turområda som maling, skilt, ryddeutstyr ol. Dere kjøper inn det som er nødvendig.

Større arbeid må finansierast eksternt. (ta kontakt med styret). Ikkje set i gang arbeidet før prosjektet er finansiert!

Betal regning på innkjøp med faktura der vi har konto. Dette er Byggmakker Bø, Monte’r Storkaas, Bø maling, USN Hustrykkeriet (på universitetet) og kanskje Felleskjøpet (Spør om dette). Ellers betal og send kvittering til kasserar.

Merk ALLTID regninga med fullt namn og namn på turområde. Utlegg på prosjekt merkast med namn på prosjekt.

Bø Maling har informasjon om fargekode. Bruk beste sort maling: Bengalack.

Ansvarleg person/turlag

Sjå på kartet: Klikk på kartbildet

Kartet visar dei merka stiane som blir vedlikehalde av person(-ar). Sjå på kartet….

Klikk på stiane i kartet og les kontakt-informasjonen til person(-ar). (Zoom og pan i kartet).

«Lag» i menyen oppe til venstre i kart-vindauget, gir tilgang til eit anna kartlag. Du må slå det på sjølv. Kartlaget viser turlag/institusjonar som vedlikeheld dei merka stiane. NB! Slå på berre eit lag om gangen.

Arbeid i turområda – grunneigar

Rydding av «verdifulle» tre og graving/fylling i terrenget må avklarast med grunneigar.

Merking av nye stiar må avklarast med grunneigar og styret i turlaget.

Dugnadsgjeng

Ein dugnadsgjeng kan hjelpe til når du ønskjer det. Ta kontakt med leiar eller turområdeleiar (Arne W Hjeltnes eller Bjørn Steen.)


Informasjon- og kartplakatar

Oppslagstavla til Røksbu/Jøronnatten. Foto: Arne W Hjeltnes.

På parkerings-plassane til turområde finn du oppslagstavler med kart og omtale av turområde i A3 – PDF-format.

Ute i marka finn du informasjons-plakatar på små og store tavler. Vi har laga dei sjølv.

Anders Fossøy kartfirma lagar kartplakatane på Lifjell.

Den gamle Folkestadbrua

Alt dette er arkivert i Dropbox’n til Bø Turlag. Arkivet er sorter etter namnet på turområdet. Dokumenta er klar til å skrivast ut på papir og innbakt i plast. Dette er ein enkel, rimeleg og midlertidig løsning (til og med 2023).

Fra 2024 gjeld dette opplegget

Først vil vi oppdatere alle kart- og informasjons-plakatar i løpet av 2024 og 2025. Deretter vil dei bli trykt på eit haldbart laminat (som varar minst i 7-10 år). Eit trykkeri på Notodden gjer jobben for oss.

Ta kontakt med leiar eller turområdeleiar (Arne W Hjeltnes eller Bjørn Steen.)

Enkle plakatar innbakt i plast

Treng du midlertidige plakatar i A4 eller A3 format innbakt i plast, tar du kontakt med Hustrykkeriet på Universitetet.
Du lagar ein plakat som publiserast som eit PDF dokument. Velg A3 – eller A4 format.

 • Send dokumentet til USN Hustrykkeriet Bø på e-post: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no
 • Gi beskjed om format (A4 eller A3). Be om å bake plakaten inn i plast.
 • Be de sende rekning til Bø Turlag.
 • Skiv namnet ditt (fornamn og etternamn) i e-posten.
 • Hent plakaten på Hustrykkeriet i første etasje, rett bak resepsjonen på USN.
 • Dei gjer som oftast jobben raskt, og du får gjerne beskjed på e-post når plakaten er klar.

Bestill retningsskilt

Person som freser ut bokstaver på skilt

Hans Strand, Lektorvegen, tlf.: 90  50 47 48.
Send ei liste med skiltnavn til han. Oppgi turområde, namnet ditt og telefonnummer.

Retningsskilt

Person som maler og pusser skilta

Inge Bø, Breisås.  Telefon 92898006,
E-post: inbo2@online.no.
Han har også retnings-pil og logo til å skru på skilta på lager. Han pussar og opp gamle skilt. Skiltsybola logo og rettningspiler har han og. Inge gir beskjed når skilta er klar for henting.

Send meldingen til både Hans og Inge, slik at at de to kan samarbeide om skilt-produksjonen.

Finn grunneigar

På kartet til Kartveket ser du eigedomar og dei merka stiene til turlaga. Grunnboka med opplysningar om grunneigar til eigedomen finn du også her.

Veiledning

 • Opne kartet på nettsida til Kartverket: Norgeskart
 • Zoom inn i kartet til eit lite utsnitt av turområdet. Du finn alle dei merka stiane til Bø Turlag og Gvarv Turlag på kartet.
 • Klikk i kartet der du ønskjer å se info om grunneigar. Eit vindauge opner seg automatisk. Vindauget kan du og opne og lukke manuelt ved å klikke på ikonet med dei tre vannrette strekane.
Klikk på bildet for å sjå ein større illustrasjon)

Eksempelkart: Du har klikka nær ein merka sti i
«Norgeskart.no» til Statens Kartverk.
Nå er du klar til å finne eigedom og grunneigar.
(Sjå raudt merke på kartbildet til høgre)

 • Åpne «Se eiendoms-informasjon». Kryss av for «Marker eiendom»
 • Klikk på «Vis mer informasjon». Du får mye informasjon om eigendomen.
 • For informasjon om grunneigar, klikk på «Vis grunnboken». Dette forutset at du indentifiserar deg sjølv med BankID.
 • Sjå PDF-dokument nederst på statuslinja i nettlesaren din.
  Sjå «Hjemmelsopplysninger».

Retningsliner for merking av turstiar

Bø Turlag ønskjer å følgje desse enkle prinsippa:

tydeleg sti er spreitt merking tilstrekkeleg. Vi treng ikkje sjå frå merke til merke. Merka er bare ei påminning om at du følgjer ein merka sti. Dette gjeld dei fleste stiane i skog.

mindre tydelege stiar skal vi sjå frå merke til merke, tettast merking på Lifjell, grunna fare for tett tåke. Du treng merka for å finne trygt fram.

I stikryss skal vi alltid kunne sjå neste merke. Skilting er nødvendig om merka stiar går i fleire retningar. Generelt skiltar vi ikkje umerka sti.

Meir informasjon om merking

Nasjonal handbok for skilting, merking og gradering.
Sjå frå side 98: Les meir

Vi har ferdselrettar og pliktar i utmark (Plakat av Leif Krosshaug, 2010): Les meir
Fleire detaljer om merking og skilting (Leif Krosshaug, 2010): Les meir

Postkasser på turmål

Postkassa på Bruskor. Foto: Arne W Hjeltnes.

Mange turområde har turmål med postkasse og bok. Person med ansvar for vedlikehald av turområda har også oppsyn med postkassene. Postkassene til Bø Turlag og Gvarv Turlag finn du på sida: Turmål.

 • Ny bok, boks til bok og blyant finner du på lagerromet vårt i 3 etasje på Bekkevoll.
 • Bok som er utskrevet lagres også på Bekkevoll.

Les om vårt lagerrom på Bekkevoll.


Lagerrom i Gamleveg

Vi har flyttet inn i nytt lagerrom. Rommet blir ryddet og klargjort i løpet av juni.

Lageret vårt er tilgjengelig hele døgnet, hele året.

Før protokollen som ligger på bordet, hvis du låner utstyr.

Ta gjerne kontakt med person i styret som har ansvar for materiell på lagerrom. (Bjørg Kåsa i 2024)

Utstyrsliste på lagerrommet på Bekkevoll

Utstyr skal lagres på rommet etter bruk og skal føres inn i utlånsboka ved utlån. Dette er merket med *
Gi beskjed til personer i styret som har ansvar for materiell på lagerrom, hvis noe mangler eller må etterfylles.

 • Motorsag, batteridrevet *.
  Motorsaga trekker en del strøm. Verneutstyr til motorsaga skal brukes!
 • Oljekanne til saga
 • Ryddesag blir kjøpt inn i april 2024
 • 2 el-driller, batteridrevet *.
  Batteriene er felles, slik at du kan ha med deg 4 batterier til utstyret dersom du trenger det. .
 • Diverse. Esker med en del skruer.
 • Redskap. 3 håndsager, 3 økser, 3 spader og 3 grafser *.
 • 2 bord, og stolar *.
 • Vanndunker (Ei kran lekker, pakning mangler) *.
 • 2 kaffekjeler *.
 • To bålpanner. Den største lagres i to pakker *.
 • Propanapparat (fungerer dårlig) *.
 • Ryddeutstyr.
 • Merkebånd (blå og røde) til Bømarsjen. Kjøpt på Felleskjøpet.
 • Plakater i A4 format innbakt i plast med retningspil og navn, beregnet på Bømarsjen
 • Paraplytelt (3 x 3 m) – til Bømarsjen og arrangement *.
  Teltet består av 5 deler/pakker som er merket.
  1) Paraplytelt i firkantet lang koffert
  2) Fire plastkanner til ballast til de fire teltstengene. Kannene festes med røde/grønne tau til tak-hjørnene/teltstengene. Teltet kan ikke brukes i sterk vind.
  3) Hvit sidevegg. Den er pakket inn i en papprull. Veggen festes med svart gummistrikk med krok.
  4) Remser med bildeplakater i A3 format, som henges på den hvite sideveggen. Bildene er pakka inn i ei flat pakke.
  5) Bildene henges opp på spiker-kroker på ei 3 m lang trelist.
 • Strandflagg som står på en svart firkant-fot *.

NB! Lad batteriene opp før du legger de tilbake på lageret! Ikke la batteria stå i, men la de ligge løse når du setter utstyret tilbake på lagerrommet!