Vedlikehald av turområda

Bø Turlag held vedlike 12 turområde. Ein eller fleire personar vedlikeheld eit turområde. Laget har ansvar for over 135 km merka stiar. Vi samarbeider med Gvarv Turlag, Notodden Turlag og Seljord Turlag der turstiane møtast. Laget er medeigar i Bø Løypelag som bl.a. kjører opp Vihusløypa og skiløypene nede i bygda. Lifjell Løypelag held ved like skiløypene på Lifjell.

Hovudformålet med merking av stiar i skog og fjell er å leggje til rette for at turfolk skal kjenne seg trygge i naturen og ta seg trygt fram til turmålet og tilbake. Turlaget ønskjer også å ta vare på gamle ferdselsårer ved å rydde dei etter behov. Enkelte område i kommunen bør liggje urørt utan merka stiar, og da er det opp til vandraren sjølv å finne vegen og målet.

Innhald


Denne informasjonen er laga med tanke på dei frivillige som jobber i turlaget.
Dei merker og rydder stiane, set opp skilt i stikryssa og plakatar på parkeringsplassane.

Viktige rutiner

Ansvarleg person og turlag/institusjon

Skriv ut oppslagstavler (på parkeringsplassar)

Skriv ut informasjonsplakatar (ute i marka i turområda)

Bestill nye retningsskilt i stikryss

Finn grunneigar til stiar

Postkasser på faste turpostar

Retningsliner for merking av turstiar

Viktige rutiner

Røsslyng. Foto: Arne W Hjeltnes.

Regning på innkjøp av mateiell i turomåda sendast til kasserar. Merk regninga med fullt namn og namn på turområde. Utlegg på prosjekt merkast med namn på prosjekt. Vi har konto i fleire buikkar (byggvare-bedrifter, Mekk, Bø maling, mm)

Rydding av «vedifulle» trær og graving/fylling i terrenget må avklarast med grunneigar.
Merking av nye stiar må avklarast med grunneigar og styret i turlaget.

Ansvarleg person/turlag

Person og turlag/institusjon som har vedlikehaldansvar

Kartet visar dei merka stiane som blir vedlikehalde av person(-ar). Klikk på stiane i kartet og les kontakt-informasjonen til person(-ar). (Zoom og pan i kartet).

«Lag» i menyen oppe til venstre i kart-vindauget, gir tilgang til eit anna kartlag. Du må slå det på sjølv. Kartlaget viser turlag/institusjonar som vedlikeheld dei merka stiane. Slå på eit lag om gangen.

Ein dugnadsgjeng kan hjelpe til når du ønskjer dette. Ta kontakt med Arne Hjeltnes eller Bjørn Steen.

Oppslagstavler

Oppslagstavla til Røksbu/Jøronnatten. Foto: Arne W Hjeltnes.

På parkeringsplassane til turområde finn du oppslagstavler med kart og omtale av turområde i PDF-A3-format. Dokumenta finn du på denne sida for nedlasting.

 Les meir…

Informasjonsplakatar

Den gamle Folkestadbrua

Plakatane finn du ute i marka. Anders Fossøy kartfirma lagar kartplakatane på Lifjell.

Plakatane til dei andre turområda er lagra i Dropbox’n til Bø Turlag.

Bestill retningsskilt

Person som freser ut bokstaver i skilt

Hans Strand, Lektorvegen, tlf.: 90  50 47 48. Send ei liste med skiltnavn til han. Oppgi turområde og navmnet ditt

Retningsskilt
Person som maler og pusser skilta

Inge Bø , Breisås.  Telefon 92898006, (inbo2@online.no). Han har også retnings-pil og logo til å skru på skilta. Kjøp små rustfrie skruer sjølv. Inge gir beskjed når skilta er klar for henting.

Retningsliner for merking av turstiar

Bø Turlag ønskjer å følgje desse enkle prinsippa:

Merka sti på Folkestadåsane.

På tydeleg markerte stiar er spreitt merking tilstrekkeleg. Vi treng ikkje sjå frå merke til merke. Merka er bare ei påminning om at du følgjer ein merka sti. Dette gjeld dei fleste stiane i skog.

På mindre tydelege stiar skal vi sjå frå merke til merke, tettast merking På Lifjell, grunna tett tåke. Du treng merka for å finne trygt fram.

I stikryss skal vi alltid kunne sjå neste merke. Skilting må til om merka stiar går i fleire retningar.

Meir informasjon om merking

Handbok for skilting, merking og gradering.
Sjå side 98.
Les meir
Vi har ferdselrettar og pliktar i utmark (plakat) Les meir …
Her finn du fleire detaljer om merking og skilting Les meir …

Finn grunneigar

På kartet til Kartveket ser du eigedomar og dei merka stiene til turlaga. Grunnboka med opplysningar om grunneigar til eigedomen finn du også her.

Veiledning

Klikk på bildet for å sjå ein større illustrasjon.
  • Opne kartet på nettsida til Kartverket: Norgeskart
  • Zoom inn i kartet til eit lite utsnitt av turområdet. Du finn alle dei merka stiane til Bø Turlag og Gvarv Turlag på kartet.
  • Klikk i kartet der du ønskjer å se info om grunneigar. Eit vindauge opner seg automatisk. Vindauget kan du og opne og lukke manuelt ved å klikke på ikonet med dei tre vannrette strekane.

Du har klikka nær ein merka sti på Folkestadåsane i karttjenesten «Norgeskart» til Statens Kartverk.
(Sjå raudt merke på kartetbildet til høgre.)

  • Åpne «Se eiendomsinformasjon». Kryss av for «Marker eiendom»
  • Klikk på «Vis mer informasjon». Du får mye informasjon om eigendomen.
  • For informasjon om grunneigar, klikk på «Vis grunnboken». Dette forutset at du indentifiserar deg sjølv med BankID.
  • Sjå PDF-dokument nederst på statuslinja i nettlesaren din.
  • Sjå «Hjemmelsopplysninger».

Postkasser på Turpostar

Postkassa på Bruskor. Foto: Arne W Hjeltnes.

Mange turområde har faste turposter med postkasse. Person med ansvar for vedlikehald av turområda har også oppsyn med dei faste turpostane. Dette finn du på sida til Turknappen. Postkassa på Bruskor er eksempel på ei påstkasse som ikkje er fast turpost. Men vi har likevel oppsyn med kassa og boka.

Ny bok, boks til bok og blyant finn du i kasse hos Brukås Sport eller på lagerrom i 3 etasje på Bekkevoll. Bok som er utskriven lagrast på Bekkevoll. Ta gjerne kontakt med personar i styret som har ansvar for materiell.