Bli medlem i Bø Turlag

  Betal gjerne med ein gong. Sjå "Kontingent for eit år."

  Kontingent for eit år

  150 kr for vaksne
  50 kr for barn (under 16 år)

  Når du betalar – hugs å oppgi: Namn og telefon NR

  • Kontonummer: 2630.07.03118
  • Vipps, søk på: Turlag eller #731934
  Bli medlem i Bø Turlag!