Bli medlem

  Betal gjerne med ein gong. Sjå under (på mobil) eller oppe til høgre (på nettlesar).

  Kontingent for eit år

  150 kr for vaksne
  50 kr for barn (under 16 år)

  • Kontonummer: 2630.07.03118
  • Vipps, søk på: Turlag eller #731934

  Når du betaler i bank:
  Hugs å oppgi Namn – og merk innbetalinga med Kontingent.