Trilletur kvar tysdag

Viss ikkje anna er avtalt, er det oppmøte utanfor Spar kvar tysdag kl 11. Turen tar om lag ein time. Etterpå er det sosialt samvær på kafé. Dårleg vêr er inga hindring, men mange kuldegrader er ikkje bra for små krabatar. Det er ingen trilletur i sommarferien og i høgtider.

  • Bli med når du har lyst. 
  • Du treng ikkje delta kvar veke!

Kontakt trilleguppa

Trillegruppa har eiga Facebookside kvar vi gjer avtale om neste tur.
Facebook: Trillegruppa (Bø Turlag)
Veronica Kraknes er kontaktperson for trilleturane i vårhalvåret 2023.
Du kan kontakte Veronica på Messenger, om du har spørsmål.

Kontaktperson i Bø Turlag 

Kontaktperson i Bø Turlag: Bente Drtina. 
Turlaget tar ansvar for at trillegruppa har kontaktperson, samt henge opp informasjon på Helsestasjonen i Bø.

Avslutta turprogram dei siste åra

Kontaktperson: Caroline Li, februar 2020
Kontaktperson: Helene Dahl,  hausten 2017
Kontaktperson: Ingvild Ørstavik, våren 2017
Kontaktperson: Anlaug H Grave, hausen 2016
Kontaktperson: Gunhild Pallesen, vinter til haust 2016


Vi starta opp tilbud om trilletur hausten 2009