Turområde Bukkelifjell

Informasjon på oppslagstavle ved parkeringsplass.

Lengst nord i kommunen og aust for Lifjell og Årmotdalen ligg Bukkelifjell. Her finn vi tufter etter stular og plassar som vitnar om ein annan og hardare kvardag enn vår. I vår tid har skogen teke over, men opne kollar, myrar, tjønnar og blinkande små vatn liver opp i landskapet. Utanom dei blåmerka stiane finst det umerka stiar. Dette er spanande «villmark» for dei som ønskjer å ta seg fram på eiga hand.
Bratt oppstigning på 350 høgdemeter frå parkering ved Nord-Årmot til Rypeskaret på Bukkelifjell. Ein del blaute parti særleg i området frå Løkjin til Tyristul krev godt fottøy. Bukkelifjell er lite egna til skitur. Informasjonsplakaten til høgre står på parkeringsplassen.

Turområdet på nordsida av Årmotdalen omfatter Bukkelifjell (i nord) og Gamlestulfjell (i sør).

Vegen fram til parkeringsplassen ved Nord-Årmot

Frå Bø sentrum til parkering ved Nord-Årmot i Årmotdalen er det 13.3 km. Følg først Folkestadvegen mot Notodden fram til Telemarkshallen (4.9 km). Like etterpå svingar du av til venstre frå Reshjemvegen i retning Årmotdalen (etter 5.5 km frå Bø sentrum). Ved Åsebrua (8 km) svingar du til venstre inn Årmotdalen på bomveg og køyrer rett fram langs hovudvegen i dalen til Nord-Årmot og parkering nær vegen.

Kart

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Klikk på dei to kartbildene under…..

Informasjonstavler ved parkeringsplassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her (klikk på bildet) eller skriv ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere rundt i web-kartet og se på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.