Turområde Gamlestulfjell

Plakat på oppslagstavle på parkeringsplass.

Nord for Stoklandgrenda ligg eit stort skog- og heiområde som er ukjent for mange. Gamlestulfjell, Hjuringfjell og Sveiveli-nuten og lengre nord Anderslifjell og Røytebufjell. Heiane er rike på minne om tidlegare tiders bruk av naturen. Utanfor dei merka stiane er det spennande «villmark» for dei som ønskjer å ta seg fram på eiga hand. Det er små høgdeforskjellar (140 m) og lett å ta seg fram opp til Gamlestulfjell frå parkeringsplassen og inn til Andersli. Frå Andersli og opp til Røytebufjellet må du klatre opp lia 220 m. Blåmerka sti rundt Bukkelifjell er knytt saman med dette turområdet. Gamlestulfjell er lite eigna til skitur. Informasjonsplakaten til høgre står på parkeringsplassen.

Turområdet Årmotdalen omfatter Bukkelifjell (i nord) og Gamlestulfjell (i sør).

Vegen fram til parkeringsplassen ved Røysland gard

Frå Bø sentrum (rundkøyring) til parkering ved Røysland gard øvst i Stoklandsheia er det 14.6 km. Følg først Folkestadvegen og seinare Reshjemvegen mot Notodden. Sving av til venstre mot Stokland etter 11.6 km frå Bø sentrum. Kjøyr så opp alle bakkane.

Kart

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Klikk på bilda av karta under for å sjå på karta.

Informasjonstavler ved parkeringsplassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her eller skrive ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere deg rundt i web-kartet og se på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.