Finn trygt fram med appen UT.no

Gode nyhende til alle som ferdast i turområda til Bø og Gvarv Turlag. På appen UT.NO  finn du alle merka stiar til dei to turlaga. Og det blå GPS-punktet på appen viser kvar du er. Sjå kartutsnitt fra Folkestadåsane under.  

  • Appen UT.no viser våre merka turstiar i raud farge, umerka stiaer som brune prikkar. (Bildet under til venstre).
  • På kartet til Bø Turlag ser du dei merka stiane i blå farge og umerka stiar i svarte stipla strek. (Bildet under til høgre).

Vi samarbeider nå med Kartverket slik at vi kan oppdatere dei nasjonale kartdatabasane med våre nykartlagte merka stiar, umerka stiar og traktorvegar. Da vil kartet til UT.no vise alle stiane du finn ute i turområda våre.

God tur med UT.no appen