Turområdet Tretopper’n

Tretopper’n er ein kort fjelltur nær parkeringsplassen på Jønnbu på Lifjell – opp til tre små fjelltoppar. Dette er Anebunatten, Kintofjellet og Bøkstulnatten.  Stien er blåmerka og skilta med «Tretopper´n». I alle stikryss finn du eit oversiktskart som viser kor du er på kartet. Der Tretopper’n følger merka stiar på Lifjell blir dei både raud- og blåmerka. Stien til Anebunatten er ikkje blåmerka.

Dette er eit lågterskel tilbod for barnefamiliar og alle som ønsker kort fjelltur med lett fottøy, magisk utsikt og oppleving av flott fjellnatur. Vi samarbeider med reiselivet i Midt-Telemark, DNT Telemark, hytteutbyggjarar på Jønnbu og Midt-Telemark kommune. 

Kart

Kartet viser alle stiane rundt Tretopper’n, både merka og umerka. Legg merke til at stien opp til Bøkstulnatten ikkje er merka, etter ønskje frå grunneigar. Du kan navigere deg rundt i web-kartet og sjå på informasjon i alle turområda i kommunen.  (Klikk på kartet)

Disse to karta kan du skrive ut i A4 format: