Turområdet Tretopper’n

Tretopper’n er ein kort fjelltur nær parkeringsplassen på Jønnbu på Lifjell – opp til tre små fjelltoppar. Dette er Anebunatten, Kintofjellet og Bøkstulnatten.  Stien er blåmerka og skilta med «Tretopper´n». I alle stikryss finn du et oversiktskart som viser kor du er på kartet. Der Tretopper’n følger merka stiar på Lifjell blir stiane både raud- og blåmerka. Stien til Anebunatten er ikkje blåmerka, etter ønskje frå grunneigar. Dette er eit lågterskel tilbod for barnefamiliar og alle som ønsker kort fjelltur med lett fottøy, magisk utsikt og oppleving av flott fjellnatur. Bø Turlag utvikla tilbodet i samarbeid med reiselivet i Midt-Telemark, DNT Telemark og Midt-Telemark kommune. 

Kart

  • Kart på karttavler i alle stikryss viser hovudstiane i Tretopper’n. Kartet kan du gjerne skrive ut i A4 format: Sjå kartet ...
  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Eller opne det interaktive web-kartet og søk på eit turmål, eksempel «Krintofjellet»: Sjå på kartet….