Turområdet Tretopper’n

Tretopper’n er ein kort fjelltur nær parkeringsplassen på Jønnbu på Lifjell – opp til tre små fjelltoppar. Dette er Anebunatten, Kintofjellet og Bøkstulnatten.  Stien er blåmerka og skilta med «Tretopper´n». I alle stikryss finn du er oversiktskart som viser kor du er på kartet. Der Tretopper’n følger merka stiar på Lifjell blir dei både raud- og blåmerka. Stien til Anebunatten er ikkje blåmerka, etter ønskje frå grunneigar.

Dette er eit lågterskel tilbod for barnefamiliar og alle som ønsker kort fjelltur med lett fottøy, magisk utsikt og oppleving av flott fjellnatur. Vi samarbeider med reiselivet i Midt-Telemark, DNT Telemark, hytteutbyggjarar på Jønnbu og Midt-Telemark kommune. 

Kart

Kartet viser hovudstiane rundt Tretopper’n:

  • Kart på karttavler i alle stikryss. Kartet kan du skrive ut i A4 format: Sjå kartet …
  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Eller sjå på web-kartet her….