Turområde Høyslass – Bruskor

Plakat på oppslagstavle på parkeringsplass.

Høyslass og Bruskor er markerte kollar sør for Bødalen med bratte lier, tronge dalar, stup med berghyller og vide utsyn. Moderate høgdeforskjellar på 250 – 300 m frå parkeringsplassane til toppane av åsane. Frå tre parkeringsplassar kan du følgje skilt og merka stiar til tre markerte turmål: Bruskor, Trelsborg (bygdeborg) og Høyslass. Det er turbok på utsiktspunkta Høyslass og Bruskor. Turområdet er lett å nå med sykkel. Ueigna til skitur. Klikk på bildet for å sjå plakaten som står ved ein parkeringsplass.

Vegen fram til parkeringsplassen ved Tråvbanen

Det er kort veg frå Bø sentrum til tre parkeringsplassar: Forberg, Nordbøåsen og Tråvbanen. Avstanden frå Bø sentrum (rundkøyring) til Tråvbanen er ca 3.7 km. Følg først riksveg 359 mot Lunde, etter ca 2 km tek du til høgre mot Tråvbane/Skytebane (sjå vegskilt).

Kart 

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Klikk på bilda av karta under for å sjå på karta.

Informasjonstavler ved parkeringsplassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her eller skrive ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere deg rundt i web-kartet og se på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.