Turområde Høyslass – Bruskor

Informasjon på oppslagstavle ved parkeringsplass.

Høyslass og Bruskor er markerte kollar sør for Bødalen med bratte lier, tronge dalar, stup med berghyller og vide utsyn. Moderate høgdeforskjellar på 250 – 300 m frå parkerings-plassane til toppane av åsane. Frå tre parkeringsplassar kan du følgje skilt og merka stiar til tre markerte turmål: Bruskor, Trelsborg (bygdeborg) og Høyslass. På Høyslass og Bruskor er det kart i alle stikryss til merka sti til dei tre turmåla (sjå karttavla). Turområdet er lett å nå med sykkel. Ueigna til skitur.
Klikk på bildet merka med «Plakat» for å sjå plakaten som står på ei oppslagstavle ved ein parkeringsplass.

Vegen fram til parkeringsplassen ved Tråvbanen

Det er kort veg frå Bø sentrum til tre parkeringsplassar: Forberg, Nordbøåsen og Tråvbanen.
Tråvbanen: Avstanden frå Bø sentrum (rundkøyring) til Tråvbanen er ca 3.7 km. Følg først riksveg 359 mot Lunde, etter ca 2 km tek du til høgre mot Tråvbane/Skytebane (sjå vegskilt).
Forberg ved Skogheim: Avstanden frå Bø sentrum (rundkøyring) er ca 4 km langs riksveg 36 mot Seljord. Sving til venstre like etter gamle Forberg skule.

Kart 

  • Dei merka turstiane finn du på trykt Turkart Bø, 2011.
  • Ta med deg alle turstiene til Bø Turlag og Gvarv Turlag ut på mobilen Les meir….
  • Klikk på dei to kartbilda under for å sjå på karta.

Informasjonstavler ved parkeringsplassane har kart på plakatar i A3-format. Dei kan du sjå på her (klikk på bildet) eller skriv ut på printaren din, gjerne i A4-format. 

Du kan navigere rundt i det interaktive web-kartet og se på informasjon i alle turområda i kommunen.  Her finn du omtale av natur og friluftsliv i tekst, bilde og video.