Om Bø Turlag

Bø Turlag arbeider for at alle skal kunne kome seg ut, anten det er i kulturlandskapet, nærområda, skogen eller fjellet. Mange frivillige ryddar og merkar turstiar, arrangerer fellesturar og jobber politisk for å sikre både nærtur- og topptur-områda for framtida.

Bø Turlag har 4 undergrupper

  • Omlag 20 personar held vedlike 135 km merka turstiar i 9 turområde. Ein dugnadsgjennng er til disposisjon til større oppgåver i turområda.
  • Fellesturar er eit samarbeid med Gvarv TurlagTrilleturar for småbarnforeldre går kvar tysdag heile året. Mange personar deltek kvart år.
  • Rusleturar i sentrum av Bø kvar tysdag heile året. Fem lag samarbeider om tilbodet.
  • Turknappen-gruppa legg ut 5 nye turpostar i marka kvart år.

Laget er medeigar i Bø Løypelag som køyrer opp Vihusløypa og skiløypene nede i bygda. Vi samarbeider med Gvarv Turlag om turprogram og informasjonsbrosjyre til alle husstanda og har felles kartdatabase og web-kart. I samarbeid med 8 – 10 lag og organisasjonar tilbyr vi omlag 120 gratis arrangement i året, open for alle.

Bø Turlag hadde 325 medlemmer i 2021.
Laget blei stifta i 1976. 

Turområde

Dei 9 turområda er delt inn slik: Breisås, Bryggefjell, Bøelva, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor, Lifjell (fire delområde), Maskat, Årmotdalen (to delområde) og to merka stiar med utgangspunkt i Hørte og Ølsbru. I 2021 tok vi ansvar for stiane i skogområda i Evjudalen.

Vi samarbeider med Gvarv Turlag, Notodden Turlag og Seljord Turlag om vedlikehald av stiar som kryssar grenser til andre kommunar. Hovudformålet med merking av stiar i skog og fjell er å leggje til rette for at turfolk skal kjenne seg trygge i naturen og ta seg fram til turmålet og tilbake. Turlaget ønskjer også å ta vare på gamle ferdselsårer ved å rydde dei etter behov.

På heimesida vår (Bø Turlag) kan du sjå omtale av turområda og web-kart Alle stiane finn du på trykt kart ”Turkart Bø” (2011) og på appen UT.no. Bjørn Steen og styret administrerer turområda.